مطالعه ارتباط بین رشد آئورت و بیماری های قلبی در جوجه های گوشتی و تخم گذار در سنین مختلف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از تولید جوجه های گوشتی، ایجاد گوشت بیشتر بدون در نظر گرفتن وضعیت سیستم قلبی عروقی می باشد. این ناهماهنگی بین عملکرد قلب و ریه ها با نیازهای فیزیولوژیکی برخی از اندام های دیگر، این جوجه ها را مستعد نارسایی قلبی عروقی و سندرم مرگ ناگهانی می کند. در تحقیق حاضر، آیورت در جوجه های گوشتی و تخم گذار مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها

نمونه ها از آیورت پایین رونده جدا شده و پس از تهیه اسلاید های بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ایوزین، قطر لومن و ضخامت لایه داخلی، میانی و خارجی اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ‏ها:

 نتایج نشان داد که در هر دو نژاد، لایه میانی ضخیم ترین لایه را تشکیل می دهد و ضخامت  این لایه از روز 40 به بعد کاهش پیدا می کند. در روز 40، جوجه های گوشتی نسبت به جوجه های تخم گذار وزن بیشتری را نشان دادند و این افزایش وزن بسیار سریع اتفاق افتاد، در حالی که رشد عروق، ضخامت لایه ها و قطر آیورت در هر دو نژاد تقریبا برابر بود.

نتیجه‏ گیری: 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که با رشد سریع جوجه های گوشتی، پرندگانی با دستگاه تنفسی و قلبی عروقی کوچکتر شکل می گیرند که می تواند آنها را بیماری های قلبی عروقی مستعد کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
448 تا 458
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516684 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!