طراحی سیستمی اتوماتیک جهت درجه بندی کشمش و تعیین درصد دم داربودن آن با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کشمش یکی از محصولات مهم کشاورزی است که از خشک کردن انگور بدست می آید. در حال حاضر درجه بندی کشمش و تعیین درصد انواع مختلف کشمش در یک نمونه و همچنین تشخیص دم دار بودن و یا نیودن آن به صورت دستی انجام می گیرد وبنابراین مستلزم صرف زمان زیادی می باشد. در این مطالعه ، هدف ارایه الگوریتمهایی موثر و توانمند با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر در حوزه بینایی ماشین برای درجه بندی کشمش و همچنین تشخیص و تعیین درصد کشمشهای دم دار و بی دم می باشد. جهت تجزیه و تحلیل الگوریتم ارایه شده ، با تهیه عکس از نمونه های مختلفی از انواع کشمش و اجرای الگوریتمهای پیشنهادی بر روی این نمونه ها در نرم افزار MATLAB و مقایسه نتایج به دست آمده با روش های دستی ، عملکرد الگوریتم مورد ارزیابی قرار می گیرد. جهت ارزیابی عملکرد روش های پیشنهادی معیارهای دقت کل ، حساسیت و دقت خروجی مثبت محاسبه گردید که یافته های حاصل شده از ارزیابی روش پیشنهادی جهت درجه بندی کشمش دقت کل 98/65% ، حساسیت 98/47% و دقت خروجی مثبت 97/83% و همچنین یافته های روش پیشنهادی جهت تعیین درصد دم دار بودن کشمش نیز دقت کل 98% ، حساسیت 32/92% و دقت خروجی مثبت 69/98% را نشان داد که بیانگر عملکرد مطلوب و قابل اعتماد این روش ها همراه با صرف هزینه کم (محاسبات نرم افزاری کم) در مقایسه با روش های سنتی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2519073 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!