دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینه برنامه ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونه موردی: محله نارمک شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شهر تهران در سال های آینده، با توجه به رشد جمعیت و پیچیدگی های روزافزون، با چالش های گوناگون روبه رو خواهد شد، بنابراین وظایف مدیریت شهری پیچیده تر می شود. اغلب ابزارها و روش های موجود در زمینه شهرسازی مبتنی بر رویکردهای ایستا هستند و تعداد محدودی از ذی نفعان را در تصمیم گیری های مربوطه درگیر می کنند. در همین خصوص یکی از اصلی ترین ملزومات رسیدن به شهر هوشمند در اختیار داشتن یک مدل دیجیتالی از شهر است که در دنیا تحت عنوان «دوقلوی دیجیتال» تعریف شده است. تغییروتحول دیجیتال باعث روشن تر و قابل فهم تر شدن بخش های بیشتری از روند برنامه ریزی، تصمیم گیری، و طراحی برای عموم مردم می شود. یک رویکرد مهم برای این تغییروتحولات دوقلوی دیجیتال شهر تهران است. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله معرفی و طرح کردن مفهوم دوقلوی دیجیتال به مثابه یک ضرورت در عصر شهرهای هوشمند و همچنین دستیابی به نحوه پیاده سازی این مفهوم در شهر تهران است.ابزار اصلی روش تحقیق این مقاله نرم افزار سیتی انجین است. در این پژوهش بخشی از شهر تهران به یک مدل دیجیتالی تبدیل شده که با مفهوم دوقلوی دیجیتال همسوست. برای رسیدن به این مهم، از الگوریتم های مدل سازی رویه ای در محیط نرم افزار سیتی انجین استفاده شده است. در ابتدا، برای تولید دوقلوی دیجیتال تهران یک دیتابیس از داده های توصیفی جمع آوری شده است. سپس این داده های توصیفی با برنامه نویسی در محیط نرم افزار سیتی انجین مدل سازی شده اند. این دوقلوی دیجیتال تهران با سطح جزییات مختلف، در سطح برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و مدیریت شهری به صورت کد هوشمند برنامه نویسی شده است که، با اعمال هر تغییری در داده های وضع موجود، مدل ها و گزارش های موجود از سطح شهر به صورت بلادرنگ تغییر خواهد کرد و با داده های جدید به روز خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2519512 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!