کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده سبز (مطالعه موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن خط مشی های زیست محیطی جایگاه وسیعی در بهبود قابلیت های زنجیره تامین دارد. از طرفی با توجه به گسترش تکنولوژی و هوشمندسازی اینترنت اشیا و کمک آن ها در راستای برآوردن بهتر اهداف، مطالعه و بررسی آن ها در این حوزه حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف شناسایی مهم ترین معیارهای موثر در انتخاب تامین کننده سبز و بررسی تاثیر اینترنت اشیا روی معیارهای انتخاب تامین کننده سبز انجام شده است. برای نیل به این اهداف، ابتدا مسیله با روش نگاشت شناختی فازی وزن های موثر هر معیار را شناسایی کرده و در نهایت با بررسی مرکزیت موثرترین معیار را معرفی می کند. برای بررسی نقش اینترنت اشیا روی زنجیره تامین سبز نیز تحلیل سلسله مراتبی فازی به کار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کنترل آلودگی هوا مهم ترین معیار ارزیابی تامین کنندگان و نیز بیشترین تاثیر در ایتارنت اشیا را دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520000 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!