«سعد الدین حمویه» و «اولاد الشیخ» ترجمه دو مدخل از دائره المعارف اسلام

مترجم:
پیام شمس الدینی
چکیده:

این مقاله ترجمه فارسی دو مدخل از ویرایش دوم کتاب دایره المعارف اسلام با عنوان سعد الدین حمویه (م. 650 ق.) و اولاد الشیخ (خاندان حمویه) است که هرمان لندلت H. LANDOLT و هانس آل. گوتشالک H. L. GOTTSCHALK نوشته اند. در این مقاله با استناد به منابع ایرانی و اروپایی و روش مستند دانشنامه نگاری، پرده هایی از ابهامات تاریخی و شخصیتی این خانواده پر آوازه ایرانی و برخی افراد منسوب به آن برطرف شده است

زبان:
فارسی
در صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520072 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!