شیمی کانی، دما- فشار سنجی و ژنز کلینوپیروکسن های سنگ های متاولکانیکی مافیک سیلورین ماکو، شمال باختر ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در استان آذربایجان غربی و شمال شهرستان ماکو، رخنمون های ناپیوسته ای از سنگ های آتشفشانی برونزد دارند. این مجموعه آتشفشانی بایمودال بوده و از گدازه و سنگ های آذرآواری اسیدی و بازیک تشکیل شد ه اند. کانی های کلینوپیروکسن و پلاژیوکلاز به صورت درشت بلور در این سنگ ها حضور دارند. مطالعات شیمی کانی، نوع پیروکسن ها در سنگ های مورد مطالعه را دیوپسید معرفی می کنند. این پیروکسن ها عدد منیزیم بالایی (0/87 تا 0/99) دارند. نمودارهای تعیین سری ماگمایی و زمین ساختی نشان می دهد که ماگمای بازالتی سازنده کلینوپیروکسن های مورد مطالعه ترکیب قلیایی داشته و در یک محیط درون صفحه ای تشکیل شده اند. نتایج دما-فشارسنجی روی کلینوپیروکسن ها نشانگر دمای تبلور بین 1100-1250 درجه سانتی گراد، فشار 3-9 کیلوبار و تبلور در آشیانه ماگمایی واقع در ژرفای حدود 22 کیلومتری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520156 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!