تهیه کتاب درسی انگلیسی برای دانش آموزان ایرانی سال آخر دبیرستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
تهیه مواد درسی یکی از اجزای اساسی هر برنامه درسی است که باید بر اساس تکنیک های صحیح و منظم باشد. در یک نگاه تفصیلی، با توجه به اهمیت دانستن زبان انگلیسی نه تنها به عنوان یک زبان بین المللی، بلکه به عنوان زبان تجارت، فناوری و علم، دوره انگلیسی نیاز به برنامه ریزی کارآمد دارد تا شرایط یادگیری مناسب را برای زبان آموزان فراهم کند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور تهیه کتاب زبان انگلیسی جدید برای دبیرستان ایرانیان است تا فرصتی را برای دانش آموزان دبیرستانی و همچنین معلمان فراهم کند تا به صورت فعال درگیر متن، سوالات و تصاویر کتاب بر اساس ویلیام باشند. تکنیک رامی برای همگام شدن با پیشرفت های این رشته. نتایج نتیجه گیری این مطالعه نشان می دهد که شاخص درگیری به اندازه کافی مناسب است تا فعالانه فراگیران را در کتاب درسی انگلیسی تازه توسعه یافته درگیر کند. به این معنا که متون، سوالات و تصاویر درون کتاب درسی به نحو مناسبی ایجاد شده اند تا دانش آموزان را به طور فعال درگیر کنند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
119 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520196 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!