بررسی تطبیقی داستان شازده کوچولو و داستان وقتی مینا از خواب بیدار شد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعات ادبیات تطبیقی با دو رویکرد آمریکایی و فرانسوی در یک دهه اخیر رشد روزافزونی یافته است. شعر، داستان، رمان، و... ملل مختلف هم از جهت مقایسه همانندی ها (آمریکایی) و هم از حیث تاثیر و تاثر (فرانسوی) بررسی شده اند؛ اما مطالعات تطبیقی در حوزه ادبیات کودک و نوجوانان کمبودها و نارسایی هایی دارد. با درک چنین کاستی، پژوهش حاضر زمینه مطالعات تطبیقی در ادبیات کودک و نوجوان را فراهم می کند. در این پژوهش با رویکرد ادبیات تطبیقی فرانسوی و با روش توصیفی  و تحلیلی به مقایسه شازده کوچولوی اگزوپری و وقتی مینا از خواب بیدار شد کاشیگر پرداخته ایم. کاشیگر یکی از مترجمینی است که شازده کوچولو را از زبان فرانسوی به زبان فارسی ترجمه کرده است. علاوه بر این، در بررسی عناصر داستانی و مفاهیم و محتوای این دو داستان، از یکسو  وجود همانندی هایی در عناصری چون: شخصیت و شخصیت پردازی، پیرنگ، گفت وگو، مکان و... و از سوی دیگر وجود مشابهت هایی در بنیادهای فلسفی این دو اثر، بن مایه های فلسفی ای مانند: مرگ، تنهایی،  بازگشت به خویشتن،  حیرانی،  آزادی و اسارت،  اثبات وجود فلسفی... تایید این  مدعا را  تقویت می بخشد که کاشیگر در خلق و آفرینش داستان مینا وقتی که از خواب بیدار شد تحت تاثیر شازده کوچولوی اگزوپری بوده است. مقاله حاضر این تاثیر و تاثر را به طور مبسوط نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520589 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!