پیشینه شناسی فقه معلمی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعات معلمی و بومی‏سازی و اسلامی‏سازی آن ضرورت دارد و از سویی فقه تربیتی به مثابه رویکردی جدید در تربیت‏پژوهی در حال تولید و رشد است. نوشتار حاضر درصدد است بر یکی از شاخه‏های فقه تربیتی تمرکز نماید و از ظرفیت و پیشینه فقه اسلامی برای طراحی و تاسیس فقه معلمی سخن بگوید. بنابراین نوشتار حاضر با هدف پیشینه‏پژوهی و با روش توصیفی و تحلیلی درصدد برآمد تا به این سوال بپردازد که در تراث فقهی به چه موضوعاتی از معلمی پرداخته شده است. پس از بررسی‏ها این نتیجه حاصل شد که موضوعاتی چون حکم تعلیم علوم، حکم اجاره بر تعلیم، ضمان معلم و حکم برخی روش های تدریس در فقه مطرح می شده است و کمیت و کیفیت این موضوعات در حاشیه ابوابی چون اجاره، جعاله، صلح، وقف، زکات و غیره توسعه نیافته و لازم است ضمن گونه‏شناسی و طراحی «نظام مسایل معلمی»، در ایجاد و توسعه «فقه معلمی» کوشید.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!