منصب ‏پذیری و همکاری با حکومت‏‎ ستمگر در سیره سیاسی امام صادق (ع)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گزاره‏‎های متفاوتی در منابع روایی و تاریخی درباره همکاری با حاکمان ستمگر و به تعبیری پذیرش پست و مقام از سوی آنان وجود دارد. به رغم گزارش‏‎هایی که بیانگر نهی از همکاری با حکومت است، برخی صحابیان امام صادق (ع) با خلافت عباسی در زمینه‏‎ های مختلف همکاری داشته‏‎اند و از سوی دستگاه خلافت، مناصبی مانند حاکمیت، قضاوت و خزانه‏‎داری را عهده‏‎دار بوده‏‎اند. پرسش‏‎های متعدد شیعیان از امام (ع) درباره منصب‏‎ پذیری و همکاری با حکومت، نشان از فضای عمومی حرمت‏‎شماری همکاری و در مواردی نیز بیانگر تمایل برخی شیعیان به همکاری است. نوشتار حاضر با رویکرد تاریخی و بر پایه گزارش‏‎های موجود، با تکیه بر بیان مصادیق، توصیف و تحلیل و نیز بهره‏‎مندی از منابع مختلف و تحقیقات جدید کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که همکاری با حکومت در سنت و سیره سیاسی امام صادق (ع) چه جایگاهی دارد. یافته‏‎ های تحقیق نشان می‏‎دهد همکاری هدفمند در چارچوب ارزش‏‎های دینی نه تنها منعی ندارد، حتی در مواردی سفارش شده است. گویا حرام‏‎پنداری همکاری و منصب‏‎پذیری، افزون بر فرقه خوارج، از سوی زیدیان نیز تبلیغ و تاکید می‏‎شد؛ زیرا آنان باورمندان به قیام مسلحانه در هر شرایطی بودند. امام صادق (ع) با انتخاب راه میانه و اعتدال، همکاری سودمندانه را برای شیعه برگزید تا هم شیعه را از خطر انزوا دور نگه دارد و هم از تقویت‏ ستمکاری پرهیز داده باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522594 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!