مولفه‎‍های تاریخ‎‍نگاری محمد بن ‎‍اسحاق ‎‍حموی در کتاب انیس‎‍المومنین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

«انیس ‎‍المومنین» عنوان کتابی کهن و کمتر شناخته شده از محمد بن‎‍ اسحاق ‎‍حموی (زنده در 938ق) است؛ همو که به «فاضل‎‍الدین ابهری» نامبردار است. این کتاب از نمونه‎‍ های شاخص شرح حال نویسی ایمه در اوایل دوره صفویه است که مولف در آن به سان مورخ-متکلمی توانمند ظاهر شده و متناسب با نیازهای زمانه‎‍اش، تاریخ زندگانی ایمه (ع) را نگارش کرده ‎‍‎‍است؛ از این ‎‍رو مقاله حاضر تلاش می‎‍کند تا با خوانش متن انیس‎‍المومنین، با روش توصیفی-تحلیلی به فهم مولفه‎‍ های تاریخ‎‍نگاری فاض‍ل الدین بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که چه ارتباطی بین تاریخ‎‍نگاری او در کتاب انیس‎‍المومنین با شرایط سیاسی-فرهنگی زمانه نگارش متن وجود دارد؟ نتایج این واکاوی نشان می‎‍دهد متن انیس ‎‍المومنین بر سه مولفه تثبیت حقانیت امامت ایمه (ع) به‎‍ واسطه تمرکز بر اثبات حقانیت جانشینی امام علی (ع)، غیریت‎‍ سازی اهل تسنن با حاشیه‎ ‍رانی خلفا، به‎ ‍ویژه خلفای سه‎‍ گانه و نیز مولفه غیریت‎‍ سازی اهل تصوف با حاشیه ‎‍رانی ابومسلم و قصه‎‍ خوانان آن استوار بوده است. این مولفه ‎‍ها به شدت متاثر از زمانه حموی یعنی سیاست یکپارچه‎‍‎‍س ازی مذهبی صفویان، ضرورت احساس نیاز جامعه ایرانی به شناخت فضایل و مناقب ایمه (ع)، تقابل گفتمان تشیع و تسنن و نیز رقابت علما و فقهای تشیع با صوفیان قزلباش یا به عبارت دیگر تقابل شیعه فقاهتی با شیعه عامیانه یا صوفیانه در نیمه اول سده دهم هجری بوده ‎‍است.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522596 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!