مروری بر هوش معنوی و عوامل تاثیرپذیر از آن، در ارائه دهندگان خدمات سلامت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی همواره در شرایط تهدید سلامت جسمی، روانی و اجتماعی قرار داشته که موجب کاهش عملکرد و هزینه های زیاد می گردد. هوش معنوی، توانایی کاربرد و بروز ارزش های معنوی است، به گونه ایی که سبب بهبود عملکرد روزانه و سلامت جسمی و روحی فرد می شود. لذا این مطالعه مروری با هدف بررسی هوش معنوی و مولفه های تاثیرپذیر آن در ارایه دهندگان خدمات سلامت انجام شد. این مطالعه بصورت مرور مفهومی انجام شد. در مطالعه حاضر، مطالعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان مانند؛ سامانه دانش گستر برکت، پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات ایرانSID, Magiran ، با کلیدواژه های هوش معنوی، پرستار، ارایه دهندگان خدمات سلامت از سال 1380 تا نیمه اول سال 1400 جستجو شد. برای جستجوی مطالعات به زبان انگلیسی از کلیدواژه های Spiritual Intelligence, nurses در پایگاه داده های Scopus،PubMed،Google scholar ، Embase  و  Science Directدر بین سال 2021-2010 استفاده شد. همچنین جستجو در پایگاه اطلاعات Google Scholar به فارسی و انگلیسی انجام شد. معیارهای ورود شامل مقالات کامل فارسی و انگلیسی بوده است. معیارهای خروج شامل عدم دسترسی به مقاله کامل بوده است. در این مطالعه مروری از میان 241 مقاله، 33 مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هوش معنوی دارای  پیامدهای جسمی و روانی نظیر؛ سلامت عمومی، سلامت روان، سخت رویی، خود انضباطی، کیفیت زندگی، تاب آوری، عملکرد انطباقی، بهزیستی روان شناختی، شادکامی، واکنش های هیجانی در کارکنان نظام سلامت می باشد و همچنین  پیامدهای سازمانی هوش معنوی ارایه دهندگان خدمات سلامت شامل؛ رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، حساسیت اخلاقی، مسیولیت پذیری، صلاحیت بالینی، رفتار اخلاقی، رعایت کدهای اخلاقی، حمایت از بیمار، نگرش به حقوق بیمار، بهبود عملکرد و کیفیت مراقبت پرستاری، خودکارآمدی می باشد. با توجه به این که هوش معنوی بر بسیاری از حیطه های  شخصی و شغلی ارایه دهندگان خدمات سلامت تاثیر مثبت می گذارد، بایستی مدیران در راستای افزایش هوش معنوی کارکنان نظام سلامت برنامه ریزی انجام دهند. لذا پیشنهاد می شود با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی سبب ارتقاء هوش معنوی ارایه دهندگان خدمات سلامت و در نهایت موجب بهبود عملکرد کارکنان بهداشتی ، افزایش رضایت مندی بیماران و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی نایل گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522897 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!