مروری بر کاربرد گیاه بنفشه معطر در طب ایرانی و مدرن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بنفشه معطر با نام علمی Viola Odorata از گذشته های دور کاربردهای درمانی زیادی داشته است. طبیعت آن در منابع طب ایرانی، سرد و تر بیان شده است و در بیماری های مختلفی کاربرد دارد. با توجه به عوارض کم و اثرات مفید متعدد بنفشه، این مطالعه مروری برای بررسی بنفشه معطر از دیدگاه منابع طب ایرانی و آثار مختلف آن از دیدگاه طب مدرن انجام شد. 

روش ها

 در این مطالعه مروری کتابخانه ای، با کلیدواژه هایی نظیر بنفسج، بنفشه معطر، بنفشه شیرین، طب ایرانی، گیاهان دارویی، Viola Odorata ،Sweet Violet ،Common Viola و Garden Violet در چند کتاب مرجع مفردات، مبانی و معالجات طب ایرانی شامل قانون فی الطب، تحفه المومنین، الشامل فی الصناعه الطبیعه، مخزن الادویه، فردوس الحکمه فی الطب، کامل الصناعه الطبیعه، الحاوی فی الطب، المنصوری فی الطب، خلاصه الحکمه، کتاب مرجع گیاهان دارویی (PDR) و پایگاه ها و منابع الکترونیکی مختلف مانند پابمد و اسکوپوس، جست وجوی کاربردی انجام و متن حاضر تهیه شد.

یافته ها

اشکال دارویی بنفشه در طب ایرانی متنوع بوده و برای بیماری های پوستی، گوارشی، تنفسی و سیستم ادراری به کار می رفته است. مطالعات متعددی روی گیاه بنفشه اثرات مختلف آن را تایید کرده است. بر اساس مطالعات امروزی، ترکیبات بنفشه شامل روغن های فرار، گلیکوزیدها، تانن ها، فلاونوییدها، ساپونین ها، آلکالوییدها، موسیلاژ، گالترین، فنل ها، ویتامین C، کومارین و سیتواسترول است. 

نتیجه گیری

مطالعات جدید برخی از کاربردهای سنتی گیاه بنفشه را اثبات می کند. باوجوداین، با توجه به پتانسیل قوی این گیاه برای تولید داروهای مختلف طبیعی، تحقیقات بیشتری درباره آن لازم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
118 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523094 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!