کارزار اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران (2022-2020)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در شرایطی که فضای سیاسی - امنیتی منطقه غرب آسیا روز به روز در حال دگرگونی است، قدرتهای منطقه ای در جستجوی قدرت و نفوذ بیشتر در منطقه در حال رقابت با یکدیگر هستند؛ در این بین توانمندیهای روزافزون هسته ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را وادار کرده است تا برای کاهش نفوذ ایران در منطقه اقدامات اطلاعاتی امنیتی و دیپلماتیک را در دستور کار خود قرار دهد؛ با توجه به شرایط فوق پرسش پژوهش حاضر بدین شرح است که رژیم صهیونیستی برای مقابله با نفوذ روزافزون منطقه ای ج.ا.ایران از چه راهکارهای اطلاعاتی بهره می برد؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که رژیم صهیونیستی از طریق انواع اقدامات پنهانی مانند به کارگیری جاسوسان ماهر در نظام سیاسی و برنامه هسته ای، موشکی و پهپادی ایران، فروش مواد و تجهیزات صنعتی ناسالم به ایران، خرابکاری در تاسیسات هسته ای ایران به شیوه های گوناگون حملات سایبری و در نهایت ترور افراد مرتبط با برنامه هسته ای موشکی و پهپادی ایران و یا نیروهای مرتبط با محور ،مقاومت میکوشد تا زمینه را برای تضعیف اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی ایران مهیا کند؛ در پژوهش کنونی تلاش شده است با بهره گیری از روش کیفی و مطالعه اسنادی و موردی منتشر شده از سوی منابع معتبر، شیوه های اطلاعاتی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی علیه ج.ا.ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523726 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!