طراحی یک سیستم ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT) با شبکه عصبی با رویکرد پیشخور جهت بهبود تامین انرژی خورشیدی در ناوگان دریایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با افزایش کاربرد انرژی خورشیدی و مزایای زیاد آن، استفاده از این انرژی نو در کشتی ها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش های افزایش قابلیت اطمینان در کشتی، داشتن توانی مناسب در همه شرایط جوی دریا است و به طبع در سیستم فتوولتاییک، به حداکثر رساندن انرژی قابل دریافت از آنها به ازای هر کیلووات توان نصب شده است، چرا که مشخصه ی ولتاژ - جریان سلول خورشیدی به شدت تابش و دمای سلول وابسته است. از طرفی تغییرات بار نیز نقطه ی کار را تغییر داده و باعث انحراف از نقطه ی توان بیشینه می شود. لذا در مقالات گوناگون، توجه زیادی به روش های توان بیشینه در سیستم های فتوولتاییک شده است. در این مقاله، استراتژی جدیدی برای ردیابی حداکثر نقطه توان با روش پیشخور با تکیه بر توانایی های شبکه عصبی جهت استفاده از این انرژی در دریا، پیشنهاد شده است. رویکرد پیشخور به دلیل اینکه رو به جلو می باشد و فیدبکی ندارد از انتشار نویز در شبکه جلوگیری می کند روش های گذشته توانایی دقیق ردیابی نقطه حداکثر توان در لحظات بروز اغتشاش و یا تغییرات ناگهانی نور خورشید را ندارد .این روش در زمان هایی که زاویه نور خورشید با صفحات خورشیدی شناورها تغییرات ناگهانی زیادی پیدا می کند، کاربرد داردو باعث می شود که مشخصه عملکردی آن را بهبود بخشدو شبیه سازی و نتایج عملکردی ، بیانگر دریافت بیشترین توان در این روش می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2524349 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!