نقش معاد اندیشی در پیشگیری از جرم از نگاه قرآن و حدیث

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

موضوع معاد از منظر آیات از اهمیت بسیاری برخوردار است که تا جای بیش از یک پنجم آیات قرآن به آن اختصاص داده شده است. یکی از بهترین راه های که در کاهش ارتکاب جرم و گناه تاثیر به سزای دارد، آن معاد باوری است. ایمان به معاد می تواند ارتکاب جرم و معصیت در فرد و جامعه را کاهش دهد؛ لذا بررسی ابعاد معاد اندیشی از دیدگاه قرآن در پیشگیری از جرم گناه آثار سازنده ای در سرنوشت انسان در دنیا و آخرت دارد که از نتیجه بررسی ها این مطلب به دست می آید که معاد باوری سازندگی انسان و اصلاح نگرش انسان را نسبت به امور دنیوی و اخروی تغییر می دهد و از آثار دنیوی اعتقاد به معاد، ایمان کامل، انگیزه عمل صالح، اخلاص در عمل و ترک محرمات را به دنبال دارد؛ پس سوال اصلی که به دنیال پاسخ آن هستیم این است که ایمان به معاد چه تاثیری در پیشگیری از گناه دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2524646 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!