شایستگی معناسازی صنعت ‏محور دانشجویان مهندسی - رویکرد تلفیقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی شایستگی ‏های معناسازی صنعت‏ محور دانشجویان مهندسی است. این پژوهش کیفی با استفاده از روش هفت ‏مرحله‏ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. گروه فراترکیب متشکل از سه نفر متخصص برنامه‏ ریزی درسی و یک نفر متخصص در روش پژوهش فراترکیب بود. 107 منبع پژوهشی مرتبط، مبنای تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 11 مضمون مسیله‏ یابی، موضوع ‏یابی، انتخاب موضوع با هدف یافتن راه‏ حل‏های جدید، تحلیل نیازهای اطلاعاتی، طراحی و تدوین ساختار جستجوی اطلاعات، اجرای فرایند جستجوی اطلاعات، ارزیابی فرایند جستجوی اطلاعات، تدوین ساختار حل مسیله بر اساس اطلاعات نهایی، اجرای حل مسیله، پیامدهای حل مسیله، تصمیم ‏گیری نهایی در خصوص ساختار حل مسیله است. اعتبار داده ‏ها با استفاده از فنون اعتبارپذیری، انتقال‏پذیری و همسوسازی داده ‏ها و اعتمادپذیری به داده ‏ها نیز با هدایت دقیق جریان جمع‏ آوری اطلاعات و همسوسازی پژوهشگران تایید شد. نتایج نشان دادند که معناسازی شایسته برای موفقیت در بسیاری از مشاغل، لازم است و فرد باید در محیطی پرتلاطم و پیچیده و در حالت غیرقطعی، توانایی تصمیم ‏گیری، اقدام و تدوین نقشه عمل را داشته باشد. اساتید می‏توانند با آموزش معناسازی در فرایند تدریس، خلاقیت خویش را در کلاس درس نشان دهند و هنر تدریس اثربخش را با دانش علمی تلفیق کنند. بر اساس نتایج پژوهش، از یک‏ طرف می‏تواند تجارب وسیعی را در اختیار برنامه ‏ریزان آموزشی قرار دهد و از طرف دیگر شناسایی مضامین احصاء‏شده در رویکرد معناسازی، تاثیر به سزایی بر بهبود کیفیت تدریس در حوزه آموزش مهندسی می‏گذارد که داشتن درک صحیح از این عوامل، برای دانشگاه و نظام آموزش عالی بسیار مهم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2525363 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!