بررسی مقایسه ای وضعیت حقوقی جنین در ایران با دیگر کشورها: یک مطالعه مروری روایتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

حقوق جنین از 2 بعد انسان بودن و بالقوه بودن دارای اهمیت است. ماهیت این حقوق کمتر مورد توجه خانواده ها و کادر درمانی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی و مرور جنبه های حقوقی جنین از بدو تشکیل تا تولد براساس حقوق ملی و بین المللی بود .

روش ها:

 از کلمات کلیدی fetal dignity ، Fetal law ، mother dignity childbirth rights به فارسی و انگلیسی استفاده شد. ملاک های ورود، کلیه مقالاتی که به زبان های فارسی یا انگلیسی چاپ شده بودند و به حقوق جنین پرداخته بود. مقالاتی که وضعیت حقوق مدنی و جزایی جنین را ارزیابی کرده بودند، حذف شدند. 

یافته ها :

از 1570 مقاله، 15 مقاله مرتبط ارزیابی شد. عدم آگاهی از منشور حقوق جنین در جوامع درحال توسعه و عدم وجود برخی مبانی حقوقی آن زمینه ساز سقط های عمدی، القا و تحریک زایمان غیرضروری، سزارین انتخابی توسط مادر یا همسر، عدم توجه به موجودیت، سلامت جنین و آسیب های ناخواسته به وی می شود. حقوق جنین بر مبنای اصل کرامت و حفظ موجودیت جسمی، روانی و انسانی در کشورهای توسعه یافته اهمیت ویژه ای دارد و دارای قوانین مدنی مهمی است. 

نتیجه گیری:

 آثار عدم وجود منشور حقوق جنین علاوه بر آسیب های جسمی و روانی متعدد بر جنین، می تواند آسیب های جمعیتی را بر جامعه تحمیل کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
292 تا 301
لینک کوتاه:
magiran.com/p2526162 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!