اعتبارسنجی نظریه تصریف در حوزه جمع قرآن در عصر خلفاء

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با ابداع نظریه «تصریف»، برخی تلاش کرده اند که تاریخ جمع قرآن را با این نظریه پیوند دهند. بر اساس نظریه تصریف، پیامبر اکرم (ص) عموم صحابه را به دخل و تصرف در مفردات و ترکیبات آیات قرآن کریم تشویق و تحسین می کرد و خود نیز به تصریف آیات اقدام می کرد. ادعای ارتباط این نظریه با تاریخ جمع قرآن نیز این گونه مطرح شده است که عملکرد پیامبر (ص) در گسترش تصریفات صحابه، موجب پدید آمدن اختلافات در قرآنی پنداشتن برخی تصریفات شد که پس از رحلت پیامبر (ص)، خلیفه دوم پیشنهاد گردآوری قرایات تصریفی پیامبر (ص) را به ابوبکر می دهد و از دست رسی مردم به آن قرایات تصریفی جلوگیری می کند و سپس عثمان همه قرایات تصریفی را از بین می برد تا متن قرآن به صورت یکسان باقی بماند. پژوهش حاضر با هدف جلوگیری از رواج نظریات باطل و بی اساس، به نقد ادعای پیوند تاریخ جمع قرآن با نظریه تصریف پرداخته و نشان داده است که این ادعا همانند اصل نظریه تصریف، بر مبانی فکری اهل سنت، روایاتی ضعیف، برداشت های نادرست، تاویل گسترده روایات و گزارش های تاریخی و ادعاهای متناقض پایه گذاری شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2526849 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!