مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مغالطه جزیی از برهان است که به طور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابراین کل برهان را نامعتبر می سازد. مغالطه ممکن است برای وارونه کردن حقیقت (ها) به کار رود.مرور منابع مختلف حکایت از آن دارد که به رغم استفاده از تعبیرهای مختلف درباره مغالطه و معرفی اشکال گوناگون از مغالطه ها میتوان وجوه مشترک فراوانی در بین آنها مشاهده نمود. در واقع می توان اینطور بیان کرد که مغالطه می تواند در زمینه های مختلف از محاوره روزمره گرفته تا انجام یک پژوهش علمی دقیق خودنمایی کند در واقع طرح انواع مغالطه به زمینه ای که مغالطه در آن صورت می گیرد، وابسته است. مغالطه تفسیر منفعت طلبانه موقعی اتفاق می افتد که شخصی بحث داغ روز را هرطور شده به عقاید و منافع شخصی ، سیاسی یا مذهبی خودش ربط دهد . در این پژوهش به دنبال آن هستیم که تشریح نماییم مغالطه ی تفسیر منفعت طلبانه در سازمانها چگونه رخ میدهد و برای مدیریت آن باید چه راهکارهایی را در پیش رو گرفت .

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2528183 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!