شناسایی الگوهای ذهنی تعامل کسب وکارهای بنگاه به بنگاه در لینکدین با استفاده از روش کیو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

نقش رسانه های اجتماعی و پلتفرم های دیجیتال، در کسب وکارهای بنگاه به مصرف کننده پررنگ بوده است؛ اما به تازگی، شاهدیم که کسب وکارهای بنگاه به بنگاه نیز به رسانه های اجتماعی و پلتفرم های دیجیتال توجه می کنند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای ذهنی تعامل کسب وکارهای بنگاه به بنگاه در لینکدین با استفاده از روش کیو است.

روش

چارچوب فلسفی این پژوهش، پارادایم تفسیری اثبات گرایی (روش کیو) است که از منظر هدف، کاربردی شمرده می شود. مشارکت کنندگان پژوهش که به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند، 9 نفر از فعالان حوزه بنگاه به بنگاه و آشنا به پلتفرم لینکدین بودند که دیدگاه های آن ها با تحلیل عاملی کیو و استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها: 

نتایج نشان می دهد که الگوی تعامل کسب وکارهای بنگاه به بنگاه در لینکدین، در سه دسته ذهنیت محتوای حرفه ای، سرنخ و ردیابی قرار دارد.

نتیجه گیری: 

شرکت های بنگاه به بنگاه می توانند برای تسهیل روابط خود با مشتریان، از رسانه های اجتماعی و پلتفرم ها بهره ببرند و همانند موجودی زنده، به شرکت و برند خود هویت ببخشند؛ محصولات و خدمات و ارزشی را که به مشتری ارایه می کنند، معرفی کنند؛ از طریق محتواهای مختلف، اطلاعات کلیدی را در اختیار مشتریان قرار دهند؛ برای پیگیری مشتریان سرنخ های جذاب ایجاد کنند؛ جوامع و گروه ها و افراد مرتبط با شرکت خود را ردیابی کنند و در نهایت، با مشتریان خود تعاملی سازنده داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
625 تا 646
لینک کوتاه:
magiran.com/p2529080 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!