ارائه مدل ریاضی دو مرحله ای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه لزوم انتخاب سبد سهام به عنوان عامل اصلی موفقیت در سود آوری سرمایه گذاری آشکار است. ارزیابی سهام از تمامی ابعاد آن نیاز حیاتی در سازمان های سرمایه گذار است. از این رو در این پژوهش یک مدل ریاضی چند هدفه دو مرحله ای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه معرفی شد. با توجه به عدم قطعیت های موجود در ارزیابی سبد پروژه، تیوری عدم قطعیت استوار برتسیماس و سیم بر روی مدل ریاضی توسعه داده شدند و سپس با توجه به NP-HARD بودن مساله مورد مطالعه، جهت اعتبارسنجی مدل در ابعاد بزرگتر با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری MOPSO و NSGAII به تحلیل یافته های مدل پرداخته شد. بر اساس تحلیل های جواب های بدست آمده حاصل از دو الگوریتم نشان داده شد که زمان محاسباتی الگوریتم MOPSO بهتر از الگوریتم NSGAII می باشد و میانگین های تابع هدف اول و دوم MOPSO نیز نشان از برتری این الگوریتم در مقایسه با NSGAII داشت. در سایر پارامتر های تحلیلی مانند NPF و MSI و SM نشان داده شد که الگوریتم NSGAII عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم MOPSO دارد. با استفاده از روش TOPSIS نشان داده شد که الگوریتم NSGAII با وزن 0.6945 مطلوبیت بیشتری در برابر MOPSO داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2529892 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!