طراحی آماری یک روش نمونه برداری در کنترل کیفیت داده های پژوهشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مدارک علمی، نمایه سازی و کنترل کیفیت، فرایندهایی کلیدی وجود دارد که در صورت انجام درست آنها، امکان بازیابی مناسب در موتورهای جست وجو فراهم می آید. در منابع علمی، به روش های نمونه برداری در محصولات فیزیکی به اندازه کافی پرداخته شده است؛ اما در حوزه داده ها، به ویژه داده های پژوهشی، کارهای اندکی انجام شده است. در این پژوهش، چارچوبی برای نمونه برداری فرایندهای کنترل کیفیت داده فراهم شده است. به عنوان مطالعه موردی، داده های پژوهشی پایگاه اشاعه اطلاعات پایان نامه ها/ رساله (پارسا) های دانش آموختگان کل کشور (گنج) انتخاب شده است. بر اساس نتایج، با توجه به کیفیت پذیرفتنی بسیاری از اقلام اطلاعاتی پارسا، پس از ثبت، نمونه برداری کاری حیاتی برای ارتقای کارایی واحد سازمان دهی و تحلیل اطلاعات است. منحنی OC برای طرح های گوناگون نشان می دهد که طرح های ارایه شده برای ارزیابی سطح کیفیت داده های پژوهشی، از کارایی مناسبی برخوردارند. چارچوب ارایه شده در این پژوهش، برای سازمان های گوناگون داده محور، به‎ویژه کسب وکارهای مبتنی بر داده، قابلیت بومی سازی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!