ارائه الگوی تدوین قابلیت های کسب وکار در راستای مدل سازی معماری سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه، معماری سازمانی به عنوان یکی از الگوهای برنامه ریزی فناوری اطلاعات شناخته شده و به کارگیری آن به عنوان روالی عمومی در همه سازمان ها به رسمیت شناخته شده است. معماری سازمانی، وسیله ای امیدوارکننده برای هم راستایی تغییرات مورد نیاز در استراتژی و فرایندهای کسب وکار سازمان با چشم انداز پیچیده فناوری اطلاعات است. با توجه به اینکه مبحث مدیریت معماری سازمانی، یکی از ضرورت های امروزی سازمان ها است و یکی از دغدغه‏های مدیریت معماری سازمانی، ارایه الگوی تدوین قابلیت های کسب وکار سازمان است، در این مقاله به معرفی الگوها و روش های شناسایی قابلیت های کسب وکار توجه شده است. پژوهش حاضر به ‎لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، اکتشافی است. نمونه آماری را اساتید دانشگاهی و خبرگان معماری آگاه به حوزه قابلیت های کسب وکار تشکیل داده اند. به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش، با 22 نفر از مطلعان کلیدی (حد اشباع) که با روش هدفمند و به قضاوت پژوهشگران انتخاب شده اند، مصاحبه باز و عمیق انجام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های به دست آمده از مصاحبه، از روش تحلیل تم استفاده شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که در زمینه شناسایی قابلیت های کسب وکار روش های مختلفی وجود دارد که بر اساس نتایج مصاحبه با روش تحلیل تم در نهایت چهار تم اصلی شامل مدل های مرجع معماری، مدل های ویژه صنعت، مدل های مرجع فرایندی و روش های مکمل و همچنین 25 تم فرعی بر مبنای تم های اصلی شناسایی شد. این مدل از دو طریق پنل خبرگان و ارزیابی موردی در واحد مدیریت فاوای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعتبارسنجی شد. با استفاده از روش های شناسایی شده در زمینه قابلیت های کسب وکار در چهار قالب مدل های مرجع معماری، مدل های ویژه صنعت، مدل های مرجع فرایندی و روش های مکمل، در نهایت می توان الگویی برای مدل سازی قابلیت های کسب وکار در سازمان های مختلف کشور تهیه کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530714 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!