جامعه شناسی تاریخی قدسیت سلطان و مفهوم ظل الله بر اساس منابع تاریخ نگاری دوره ایلخانی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مفهوم ظل الله مفهومی است که در تاریخ ایران دوره اسلامی با مفهوم سلطنت پیوند یافته و به نوعی بیانگر مبانی قدرت حاکمان شده است. برخی از مورخان و محققان معاصر با رویکرد کلی نگر و تک ساحتی تفکر ظل اللهی را در بستر تاریخ ایران، مفهومی متداوم تلقی کرده اند و به تفاوت ها و گسست های مفهومی این تفکر توجه نشان نداده اند. به همین دلیل گاه این مفهوم در قالب معرفتی اندیشه ایرانشهری و هم عرض با فره ایزدی صورت بندی و ناظر بر تداوم تاریخی ایران تفسیر شده است. اما پرسش پژوهش حاضر این است که با توجه به گسست های روی داده در عصر میانه ایران گفتمان ظل اللهی چگونه توانست مشروعیت حاکمان ایلخانی را تولید کرده و فرآیند قدسی سازی دوره مذکور از خلال منابع تاریخنگارانه چه تفاوت هایی با دوره های پیشین داشته است؟ این پژوهش بنا به ماهیت آن با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و تلاش دارد داده های منابع تاریخنگاری را نقد و تحلیل کند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن کلان روندهای تاریخی، به بازشناسی این مفهوم با توجه به تحولات تاریخی این دوره پرداخته و با بررسی اجزاء و سازه های اندیشه ای آن تغییر این مفهوم از صورت «غیر قدسی مسیولیت مند» سلطان اوایل دوره میانه به ساحت «قدسی - غیرمسیولانه» دوره میانه متاخر را تبیین کرده است. بنابراین مفهوم سلطنت در این دوره با تحول مهمی در زمینه «قدسی» سازی مقام سلطان و غیرمسیول شدن آن در قبال مردم روبرو شده و گفتمان جدیدی را در نظام سیاسی تاریخ ایران به وجود آورده که می توان از آن به گفتمان ظل اللهی تعبیر کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530743 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!