تاریخ نگاری مصطفی فاتح؛ رویکرد فاتح به نقش نفت در توسعه و عدم توسعه ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تاریخ نگاری نفت از دل حوادث و رویدادهای دهه 1320خ و افزایش نقش نفت در دگرگونی جامعه و گسترش استعمارنفتی تولد یافت. مصطفی فاتح کارگذار رده بالای شرکت نفت انگلیس و ایران، با نگارش اثر "پنجاه سال نفت ایران" گامی مهم در رشد و اعتلاء تاریخ نگاری نفت در دوره پهلوی برداشت. پژوهش حاضر براساس روش تحلیل مضمون و تفسیر روایت های تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد تفکر تاریخی فاتح چه سمت و سویی دارد؟ تاریخنگاری او چه ویژگیهایی دارد؟ و به عنوان کارگزاررده بالای شرکت نفت انگلیس و ایران چه رابطه ای بین نفت و توسعه جامعه ایران برقرار می سازد؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که فاتح نقش دوگانه مثبت و منفی بر نفت دارد. منبع مهم ثروت و عامل سرمایه گذاری گسترده و پیشرفت می داند. عامل عدم توسعه یافتگی جامعه ایران در نظر دارد. علت آن را طبقات حاکمه فاسد و نخبگان غافل و وابسته به دولت می داند. دیدگاه تاریخ نگارانه او براین فرض است که کشورهای استعماری عامل عقب ماندگی دولت های و ملت های نفتی است. ولی مورخ در معرفی انگلیس به عنوان عامل استعمار،مصلحت اندیشی کرده و جایگاه سیاسی اش بر بینش تاریخی او چیرگی یافته است. در نقش منفی دولت انگلیس به عنوان عامل اصلی عدم توازن توسعه و نفت در جامعه ایران ملایمتر و پنهان کارانه تر عمل کرده است. فاتح با بهره گیری از روش برجسته سازی نقش منفی افراد داخلی و خارجی، نقش دولت انگلیس در عدم توسعه یافتگی ایران به حاشیه رانده است. می توان تاریخ نگاری فاتح را تاریخ نگاری شرکتی نفتی نام نهاد.

زبان:
فارسی
صفحات:
257 تا 281
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!