تحلیل زبان شناختی از آیات پایانی سوره مبارکه حمد بر مبنای استعاره قرآنی «حیات دینی به مثابه سفر»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

قرآن کریم بارها از استعاره هایی بهره برده است که با الهام از نهاد حمل ونقل و مولفه های تشکیل دهنده آن در بافت نزول سامان یافته اند. آن کلان استعاره که مبنایی برای ساخت دیگر استعاره ها در این حوزه قرار گرفته، صورت بندی حیات دینی انسان بر مبنای جابجایی و سفر است که اصلی ترین نمونه آن در آیات پایانی سوره مبارکه حمد دیده می شود. این پژوهش با هدف ارایه تحلیلی زبان شناختی از آیات شریفه حمد/6-7 کوشیده است با رویکرد ریشه شناسی سامی، به بازتفسیر مفاهیم به کاررفته در این آیات همت گمارد و استعاره ساخت یافته در آن را به بحث گذارد. این مطالعه نشان می دهد «صراط مستقیم» در بافت نزول، اشاره به راه های روسازی شده و برخوردار از منزلگاه های بین راهی دارد که درنتیجه، پیمایش آن را برای مسافران سهل می سازد. همچنین، این مطالعه نشان می دهد برخلاف دیدگاه های تفسیری رایج، آیه پایانی سوره مبارکه حمد، زبان استعاره را به خدمت گرفته و سه وضعیت گوناگون مسافران در جاده هدایت را به تصویر کشیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530796 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!