تعقیب کیفری جرم ممانعت از تحصیل کودک و نوجوان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه آموزش و تحصیل کودکان به ضرورتی اجتماعی تبدیل شده و حق بر آموزش، یکی از حقوق بنیادینشان محسوب می شود. سلب این حق از کودک، به معضلی برای او می انجامد. از همین رو نظام حقوقی ایران، تحصیل را تا مقطع متوسطه الزامی کرده است. گاه برخی افراد علی رغم فراهم بودن زمینه لازم، از تحصیل فرزندشان در مدرسه ممانعت می کنند. نظام حقوقی ما در مقابله با این رفتار، تمهیدات خاصی اندیشیده است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتاب خانه ای، با هدف پاسخ گویی به این پرسش سامان یافته است که: نظام کیفری ما در قبال ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان چه واکنشی دارد؟ نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که از سال 1322 تا کنون، ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان همواره مستوجب تعقیب کیفری بوده، اما منوط به وجود برخی شرایط است که در مقاله پیش رو تبیین و تشریح می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532135 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!