حمایت کیفری نظام حقوقی ایران از ملاقات اقارب با طفل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ارتباط طفل با خویشاوندانش، در رشد شخصیتش تاثیرگذار است. گاه ارتباط برخی اطفال با اقاربشان به دلایلی همچون طلاق پدر و مادر، با موانعی روبه رو می شود. مطابق اقوال فقهای امامیه، اگر مثلا در اثر طلاق، حضانت کودک به پدرش سپرده شده باشد، مادرش نیز حق دارد با او ملاقات داشته باشد تا صله رحم صورت گیرد. در ماده 1174 قانون مدنی نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. با این حال، گاه مسیول حضانت برخلاف حکم قانون گذار مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص دارای حق ملاقات می شود؛ بدین ترتیب، حق طفل و اشخاص دارای حق ملاقات را تضییع می کند. یکی از واکنش های نظام حقوقی ایران در مقابله با این رفتار، واکنش کیفری است. مقاله پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتاب خانه ای با هدف تبیین واکنش کیفری نظام حقوقی ایران با جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص دارای حق ملاقات سامان یافته است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که ممانعت از ملاقات طفل از سال 1353 تاکنون مستوجب مجازات بوده است. برای آنکه ممتنع از ملاقات طفل مستوجب تعقیب کیفری باشد، باید ارکان این جرم محرز شود که در پژوهش پیش رو به جزییات آن پرداخته ایم.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532136 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!