بررسی کنوانسیون ژنو درباره حمایت از زنان در زمان جنگ از منظر فقه امامیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حمایت از حقوق زنان در تمامی ابعاد اجتماعی یکی از موضوعاتی است که محل توجه و مناقشه جوامع بشری و تمامی ادیان الاهی از آغاز تاکنون بوده است. یکی از این حمایت ها، حمایت کلی از جایگاه و حقوق زنان در زمان جنگ است که کنوانسیون ژنو (یکی از مهم ترین تعهدنامه های حقوق بشردوستانه) و فقه امامیه به آن توجه کرده است. در ماده 76 پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو موضوع حمایت از زنان مطرح شده و در فقه امامیه با توجه به ادله خاص، همچون روایت پیامبر (ص) حاوی امر مستقیم ایشان که «زنان را نکشید» و آیه 190 سوره بقره درباره تعدی نکردن و احکام مرتبط با جهاد، اثبات پذیر است. در این مقاله می کوشیم با نگاهی فقهی حمایت کلی از زنان در جنگ را بررسی کرده، اندیشه مترقی شیعی را قبل از تدوین هر گونه قوانین حمایتی بین المللی در قرون اخیر اثبات کنیم. بنابراین، هدف ما در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این پرسش است که دیدگاه فقه امامیه راجع به مواد کنوانسیون ژنو درباره حمایت از زنان در زمان جنگ چیست تا مطابقت کامل کنوانسیون با موازین شرعی در این موضوع مشخص شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532137 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!