بررسی تاثیر آلاینده های نفتی ناشی از خطوط انتقال نفت گچساران-گوره بر نفوذپذیری خاک

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

آلاینده های مختلف ازجمله هیدروکربن ها آثار منفی برنفوذپذیری خاک دارد. مواد نفتی با رسوب به درون عمق خاک پارامترهای فیزیکی خاک را کاهش می دهد. این مطالعه با هدف بررسی نقش نفت خام بر نفوذپذیری خاک اطراف خطوط انتقال نفت میدان گچساران-گوره صورت گرفته است. این مطالعه از نوع آزمایشگاهی بوده که متغیرهای نفوذ پذیری خاک مورد بررسی قرار گرفتند. خاک مورد مطالعه از نوع رس می باشد که خاک مورد نیاز را از اطراف خطوط انتقال نفت خام تهیه و برای بررسی پارامتر مورد مطالعه به آزمایشگاه مکانیک خاک استان کهگیلویه و بویر احمد ارسال گردید. نتایج نشان داد که خاک آغشته به مواد نفتی نفوذ پذیری بیشتری داشته و مواد نفتی راحت تر وارد لایه های خاک گردید بطوری که خاک طبیعی نفوذپذیری 107×5/7  و خاک آغشته به نفت  107×6/7 نتیجه این مطالعه نشان داد که مواد نفتی منجر به آلودگی خاک اطراف خطوط انتقال نفت شده است و نفوذپذیری خاک را افزایش داده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532588 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!