امکان سنجی فنی و اقتصادی تجهیز سیستم های فتوولتاییک مشترکین خانگی به ذخیره ساز باتری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه، تجمیع شبکه های توزیع با سیستم های فتوولتاییک مشترکین خانگی کوچک مقیاس در دنیا به سرعت در حال افزایش است. یکی از موانع اصلی نفوذ بیشتر این منابع تجدیدپذیر، عدم دسترسی به تولید آنها در ساعات پیک تقاضای عصر میباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله یک مدلسازی جدید برای امکانسنجی اقتصادی تجهیز سیستم های فتوولتاییک مشترکین خانگی به سامانه های ذخیرهساز انرژی ارایه میشود. در واقع، هدف تعیین ظرفیت نصب بهینه سیستم فتوولتاییک به طور مجتمع با ذخیره ساز انرژی باتری برای بیشینه سازی راندمان بهره برداری و سود سرمایهگذاری با توجه به هزینه خرید و نصب این تجهیزات و قیمت انرژی در شبکه سراسری می باشد. در اینجا، الگوریتم اجتماع گروه ذرات برای حل مسیله بهینه سازی استفاده میشود. بمنظور تایید کارایی و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، مطالعات عددی بر روی شبکه توزیع یک منطقه مسکونی با 3000 خانوار که امکان نصب سیستم فتوولتاییک را دارند، انجام میشود. در نهایت، نتایج مفهومی حاصل از شبیه سازی بحث میگردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532591 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!