طراحی و تحلیل لانچر در نرم افزار آباکوس در مقایسه با تست تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

برخی از اجسام پرنده بنا به دلایلی فاقد ارابه فرود میباشند که این عملکرد منجر به استفاده از لانچرها برای این دسته از اجسام گردیده است. به علت قرار گیری جسم بر روی این سازه پیش از فاز پرتاب نیروهایی بر این سازه اعمال میگردد که منجر به تغییر شکل اندکی در سازه میشود. گاها اجسام قرار گرفته بر روی این لانچرها در فاز پرتاب نیازمند حفظ زاویه دقیق پرتاب هستند فلذا نباید تغییر شکل لاستیک لانچر بیش از حد مجاز گردد از این رو تحلیل میزان جابه جایی و تغییر شکل لانچر اهمیت مییابد، از طرفی برای بهره گیری از مواد مناسب برای ساخت لانچر اهمیت بسزایی داشته بنابراین اطلاع از نحوه توزیع تنش در سازه آن در اثر بارگذاری مهم مینماید. برای طی این روند 4 راه وجود دارد که راه اول آن ساخت سازه ای تجربی و تست تجربی آن است که در صورت وقوع اشتباه در انتخاب ماده یا شکل سازه بسیار هزینه بر است و راه دوم انجام تحلیل های مهندسی در نرم افزارهایی چون آباکوس و انسیس میباشد که پس از اطمینان از عملکرد سازه، ساخته شده و مورد تست نهایی قرار میگیرد. ما در این پژوهش بر آن شدیم تا به طراحی لانچری با تناسب نیاز صنعت پرداخته و با انجام تحلیل های مهندسی و ساخت نمونه آن به تست تجربی سازه مورد نظر پرداخته و در نهایت به بیان تفاوت میان تحلیل های نرم افزاری و تست تجربی آن پرداخته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532592 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!