بررسی و نقد کتاب دوازده انسان معصوم، امامان و بنای تشیع اثر متیو پیرس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
متیو پیرس، شیعه پژوه غربی، در کتاب دوازده معصوم به نقش پنج مولف قدیس نگار شیعی و کتاب های ایشان در هویت بخشی به شیعه پرداخته است. این کتاب ها عبارت اند از: اثبات الوصیه مسعودی، دلایل الامامه طبری، الارشاد شیخ مفید، اعلام الوری طبرسی و مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب. وی در این کتاب، به نقش اصلی و موثر این قدیس نگاران، در هویت بخشی به جامعه شیعه، تقدس و معصومیت یافتن امامان و ایجاد تاریخ مقدس تشیع، مرزبندی های اعتقادی عملی شیعه از غیرشیعه و شکل گیری تاریخ شفاهی و مقدس شیعی از طریق داستان پردازی ها و حکایات این مولفان، پرداخته است. موضوع نوشتار متیو پیرس، تاریخ فکر و اندیشه است که می کوشد با استفاده از روش تاریخی، پیدایش فکر شیعی را به قدیس نگاران شیعی نسبت دهد. مطرح شدن این دیدگاه از سوی وی، در مبانی ای ریشه دارد که نویسنده برای خود برگزیده و بر اساس آن، به چنین اظهارنظری دست یازیده است. پژوهش حاضر در صدد است مبانی و روش مولف را بر اساس مبانی دینی مسلمانان و روش و اصول تاریخی و حدیثی و رجالی، بررسی و نقد کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533181 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!