روش شناسی فرهاد دفتری در عقیده نگاری فرقه اسماعیلیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بررسی عقاید مرتبط با فرق از مهم ترین راه های آشنایی با فرقه ها است. در قرن حاضر مطالعات بسیار در زمینه عقاید فرق مختلف انجام شده است. یکی از پژوهشگرانی که در زمینه اسماعیلیه و تاریخ و اندیشه های آنها پژوهش های فراوان انجام داده، فرهاد دفتری است. این پژوهش در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که: با توجه به اهمیت شناخت عقاید فرق، فرهاد دفتری در بررسی عقاید اسماعیلیه از چه روش یا روش هایی استفاده کرده است؟ البته منظور این پژوهش آموزه های اعتقادی و کلامی اسماعیلیه است. با بررسی تالیفات و مطالعات وی این نتیجه به دست آمد که دفتری در مطالعات عقیده نگاری اش استفاده و تتبع فراوان در منابع مختلف داشته و بحث عقیده نگاری را در دل تاریخ نگاری اسماعیلیه بیان کرده است. همچنین، عقیده نگاری را همراه تحولات و تطورات اندیشه ذکر کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و روش جمع آوری داده ها، اسنادی و مطالعات کتاب خانه ای است.

زبان:
فارسی
صفحات:
187 تا 210
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533185 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!