جایگاه شیعیان در کتابت کتاب مجمل اللغه اثر ابن فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از کتاب مجمل اللغه نوشته ابن فارس در موضوع لغت عربی، نسخه های خطی کهن و نفیسی از قرن پنجم و ششم باقی مانده است. بررسی این نسخه ها نشان می دهد تعدادی از آنها به دست کاتبان و عالمان شیعه کتابت و تصحیح شده است. در بخش نخست مقاله با مراجعه به نه نسخه موجود از این کتاب از سده پنجم نشان داده می شود تعدادی از آنها به دست کاتبان و عالمان شیعی کتابت و تصحیح شده است. در بخش دوم مقاله نسخه ای کهن، نفیس و شیعی از کتاب مجمل اللغه معرفی شده که در مجالس مختلف (ظاهرا در قم و شاید ری) قرایت و سماع شده، و بر چند عالم امامی به نام های محمد بن علی بن بندار، حسن بن فادار قمی و رشید الرازی هم قرایت شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
289 تا 316
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533189 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!