برآورد و معرفی بهترین ضرایب تشتک تبخیر ماهیانه جهت محاسبات نیاز آبی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

محاسبات تبخیر و تعرق به روش فایو پنمن مانتیث نیازمند پارامترهای زیادی است و کمبود برخی از آن ها، محاسبات را با مشکل مواجه می سازد. از طرفی استفاده از روش هایی که محاسبات آن ها راحت تر بوده و به راحتی برای کشاورزان قابل فهم باشد، الزامی است. یکی از روش های غیرمستقیم برآورد تبخیر- تعرق مرجع، روش تبخیراز تشت است که می تواند به عنوان شاخصی مناسب، برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع و در نهایت گیاه اصلی قلمداد شود. در این روش جهت محاسبه تبخیر- تعرق پتانسیل باید نتایج حاصل از تبخیر تشت را در ضریبی بنام ضریب تشت ضرب نمود. محاسبات دقیق مربوط به برآورد ضریب تشت بسیار حایز اهمیت است زیرا در مواقع فقدان تجهیزات لایسیمتری جهت برنامه ریزی های آبیاری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این تحقیق با استفاده از داده های هواشناسی روزانه، ساعتی و داده های تشت تبخیر کلاس A ایستگاه هواشناسی کل استان کرمانشاه در یک دوره دراز مدت، مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل از روش فایو پنمن- مانتیث و سپس مقدار ضریب تشت برآورد گردید. ضرایب به دست آمده به عنوان معیاری جهت بررسی تخمین روش های کونیکا، آلن پروت، اشنایدر، اشنایدر اصلاح شده، اورنگ در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج روش اورنگ و اشنایدر اصلاح شده نسبت به سایر روش ها از دقت بالاتری برخوردار بودند. مقدار R2با روش اورنگ برای شهرستان های اسلام آبادغرب، قصرشیرین، کرمانشاه، سرارود، سنقر، گیلان غرب، سرپل ذهاب، کنگاور به ترتیب 84/0، 77/0، 72/0، 76/0، 85/0، 79/0، 77/0، 73/0 محاسبه شد. در نهایت مقادیر ضرایب تشت با روش های مذکور در ایستگاه های مطالعاتی محاسبه و ارایه گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
747 تا 761
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533364 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!