به کارگیری شرط مرزی کنترل سطح آب در HEC-RAS در سامانه های انتقال و توزیع آب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سازه های کنترل و تنظیم سطح آب نقش مهمی در عملکرد کانال های انتقال و توزیع آب دارند. هرچند تنظیم سازه ها در شرایط ماندگار به راحتی قابل انجام است، اما اعمال تنظمیات درست در شرایط جریان غیرماندگار پیچیده می باشد. به این دلیل منطق های کنترلی برای تنظیم این سازه ها استفاده می شود که معمولا در زبان هایی مانند متلب، پایتون و فورترن توسعه می یابند. جهت استفاده از این الگوریتم ها باید تلفیق آن ها با مدل های هیدرولیکی انجام گیرد. در مدل هیدرولیکی HEC-RAS، شرط مرزی کنترل سطح آب وجود دارد که با استفاده از آن می توان اعمال کنترلی را روی سازه ها انجام داد. بدین منظور در این پژوهش، ارزیابی عملکرد این شرط مرزی جهت تنظیم سطح آب موردتوجه قرار گرفت و در کانال E1R1 از شبکه دز ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نرخ تغییرات باز و بسته شدن دریچه ها تاثیر زیادی بر روی عملکرد دارد و در صورت انتخاب درست آن ها، تغییرات عمق اندک بوده و حداقل تغییرات به وجود خواهد آمد. نتایج نشان داد که شاخص IAE در تمامی گزینه های بررسی شده در حدود یک درصد می باشد و شاخص MAE، جز در چند مورد که حداکثر مقدار آن بیش تر از 10 درصد شده و تا 15 درصد می رسد، نیز پایین می باشد. از این رو استفاده از این شرط مرزی در کنترل سازه ها پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
847 تا 858
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533369 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!