ارزیابی ظرفیت جذب انرژی باد و بومی سازی یک توربین بادی محور عمودی مطابق اقلیم شهرهای ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بکارگیری توربین بادی مقیاس شهری و روستایی که ضمن سادگی در هندسه و هزینه پایین ساخت داخل، امکان جذب توان بهینه باد را داشته باشد، جذابیت بالایی خواهد داشت. در این تحقیق ابتدا پتانسیل جذب انرژی باد در 3 نقطه مختلف ایران شامل شهرهای تهران، زاهدان و منجیل مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس یک نمونه توربین بادی محور عمودی متناسب با شرایط اقلیمی این 3 منطقه، بومی سازی شده است. فرایند بازطراحی بر مبنای مشخصه های یک توربین مبنا بعنوان طرح اولیه صورت گرفته و برای این منظور یک کد نیمه تحلیلی 3D بر پایه روش دی ام اس تی توسعه داده شده که اعتبار سنجی ان مطالعه و ارایه شده است. با استفاده از این ابزار نیمه تحلیلی جدید، تاثیر پارامترهای متنوعی شامل سرعت باد، تعداد پره، اندازه وتر، طول و قطر پره، بر ضریب توان و ضریب نیرو بررسی شده اند. نتایج این مطالعه پارامتری به همراه طرح نهایی توربین های پیشنهادی در بخش نتایج آورده شده است. بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که تاثیر تنظیم پارامترهای هندسی در یک توربین محور عمودی نوع اچ-شکل می تواند به میزان 20 الی 40 درصد بهبود در شاخص ها بسته به شرایط اقلیمی، ایجاد کند. دستیابی به طرح بهینه بومی شده از طریق ترکیب این کد تحلیلی و الگوریتم ژنتیک می تواند گام بعدی در امتداد این فعالیت باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
267 تا 281
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533398 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!