سیستم کنترل جهتدار میدان استاتور و روش کنترل مستقیم گشتاور ترکیبی جدید برای درایوهای ماشین القایی سه فاز با روش کیدزنی مدولاسیون عرض پالس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، یک سیستم کنترل جهتدار میدان استاتور و روش کنترل مستقیم گشتاور ترکیبی جدید برای بهبود عملکردهای کلی درایوهای موتور القایی سه فاز پیشنهاد می شود. طرح کنترل معرفی شده شامل مزایای کنترل مستقیم گشتاور مانند ساختار ساده، وابستگی کمتر به ضرایب کنترل کننده تناسبی انتگرالی، دینامیک های سریع و مزایای کنترل جهتدار میدان استاتور مانند دقت بالا و فرکانس کلیدزنی ثابت است. به طور خاص، طرح کنترل پیشنهادی شامل یک ساختار متغیر مبتنی بر جدول که بر روی استراتژی کنترل مستقیم گشتاور و یک کنترل کننده تناسبی انتگرالی با مدولاسیون عرض پالس بر اساس استراتژی کنترل جهتدار میدان استاتور توسعه یافته است، می باشد. برای تایید مفید بودن سیستم کنترل کننده معرفی شده، مطالعات شبیه سازی برای موتور القایی سه فاز 2.5 کیلووات در موقعیت های مختلف انجام می شود. نتایج تحت سیستم کنترل ارایه شده عملکردهای خوب این روش را در مقایسه با کنترل مستقیم گشتاور کلاسیک و کنترل جهتدار میدان استاتور کلاسیک تایید می کند. بررسی عملکردهای موتور القایی سه فاز تحت سیستم کنترل معرفی شده پاسخ های دینامیکی نسبتا سریع با ریپل های شار استاتور و گشتاور کم را نشان می دهد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
76 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533400 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!