یک کنترل کننده مقاوم جبید برای مرکز تجمیع توان تولیدی و مصرفی خودروهای الکتریکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مقاله یک کنترل کننده مقاوم بر اساس تیوری فیدبک برای مرکز تجمیع توان تولیدی و مصرفی خودروهای الکتریکی جهت حل مشکل کنترل فرکانس که در اثر مشارکت خودروهای الکتریکی در این امر وجود دارد طراحی می کند. از روش تابع لیاپونوف-کراوسکی برای برآورده کردن دو هدف پایداری و عملکرد مقاوم استفاده می شود. سپس مقادیر بهینه ضرایب مشارکت خود روها در کنترل های اولیه و ثانویه فرکانس توسط الگوریتم آموزشی-یادگیری تعیین می گردند. شرط حدود بالا و پایین توان تولیدی به عنوان یک عنصر غیر خطی نیز در نظر گرفته می شود. نتایج شبیه سازی بر روی دو سیستم قدرت متفاوت با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت نشان می دهد که کنترل کننده طراحی شده عملکرد بسیار مطلوبی در کنترل فرکانس شبکه دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
83 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533401 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!