رویکرد مبتنی بر ریسک برای برنامه ریزی نیروگاه های مجازی در بازارهای رقابتی برق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منابع انرژی پراکنده و دستگاه های ذخیره سازی ممکن است به عنوان یک نیروگاه مجازی (VPP) گروه بندی شوند. در یک بازار رقابتی برق، VPP می تواند انرژی را از طریق یک بازار استخر یا قراردادهای دوجانبه مبادله کند. برای به حداکثر رساندن سود، VPP نیاز به تعیین برنامه عملیاتی بهینه دارد. این مقاله یک چارچوب تصمیم گیری جدید مبتنی بر نظریه تصمیم گیری شکاف اطلاعاتی (IGDT) برای خود برنامه ریزی قوی VPPها در بازارهای برق ارایه می کند. در رویکرد پیشنهادی، قیمت انرژی پارامتر نامشخص است در حالی که متغیرهای تصمیم گیری انرژی هستند که باید در بازار استخر مبادله شود و از طریق قراردادهای دوجانبه، ذخیره ای که باید تامین شود، ارسال منابع انرژی توزیع شده، باری که باید محدود شود و وضعیت شارژ/تخلیه دستگاه های ذخیره کننده انرژی. روش پیشنهادی، خود زمان بندی را با در نظر گرفتن سطح ریسک پذیری تصمیم گیرنده مشخص می کند. برای اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی از مطالعه موردی استفاده شده است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
94 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533402 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!