آشکارسازی تغییرات فضای سبز تهران با استفاده از داده های سنجش از دور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فضای سبز یکی از کاربری های حیاتی شهر برای تداوم زندگی در شهرها به حساب می آید و بدون آن فعالیت سایر موجودات زنده از جمله انسان کاملا و یا حتی غیر ممکن می گردد. بنابراین کمبود و کاستی در امر مدیریت این کاربری می تواند تاثیرات مخربی بر روح و روان شهروندان بگذارد. در دهه های اخیر، با توجه به رشد مهاجرت به سمت استان تهران و تقاضای هرچه بیشتر به مسکن و مناطق صنعتی در این استان کمبود فضای سبز بیش از پیش در این استان نمایان شده و باعث بروز مسایل عدیده ای همچون مسایل زیست محیطی، تشدید آلودگی هوا و افزایش ساخت و سازهای بی رویه شده است. از این رو هدف از مقاله حاضر ارزیابی فضای سبز شهر تهران و مقایسه روند تغییرات فضای سبز با استفاده از تصاویر راداری سنتینل-1 و لندست-8 در سال های 1393 و 1399 می باشد. به منظور آشکارسازی تغییرات، پس از پیش پردازش ماهواره ای برای پایش تغییرات به طبقه بندی با استفاده از روش جنگل تصادفی پرداخته شده. بر این اساس دقت کلی طبقه بندی 47 درصد و شاخص کاپا 39/0 استخراج گردید که با توجه به نوع داده های مورد استفاده دقت کلی نشان دهنده تطابق خوب واقعیت و تصاویر ماهواره ای داشته و با استفاده از ویژگی های بافت ماهواره ای راداری، نشان داده شد که طی سال های 1393 و 1399 تغییری در وسعت  فضای سبز وجود نداشته و در برخی از  مناطق شهر تهران سرانه ی فضای سبز  رو به کاهش می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533637 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!