بررسی رابطه بین رفتار اطلاع جویی برخط سلامت با «شغل» ، «سن» و «تحصیلات» فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با جهش در توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های اجتماعی، جستجوی اطلاعات سلامت به صورت برخط (online)، رایج شده است. تحقیق کنونی بر آن است تا بر پایه الگوی توسعه یافته بیتس (Bates) تحلیلی از رفتار اطلاع جویی سلامت برخط دانش آموختگان دانشگاه های ایران ارایه نماید.

روش بررسی

پژوهش، با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گرداوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته الکترونیک (حساس نسبت به تمایز پاسخگویان) طراحی شده برگرفته از پژوهش حوزه اطلاع جویی Dow و همکاران بود که مورد تایید تعداد 10 متخصص حوزه سلامت از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران قرار گرفت. نمونه پژوهش، تعداد 72 فارغ التحصیل دانشگاه های ایران بودند که به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمون های ناپارامتریک Kruskal-Wallis و Spearman، بهره گرفته شد.

یافته ها:

 48 درصد از اعضای نمونه پژوهش، نسبت به پرسش سلامت خویش، رویکرد «موشکافانه (Scrutinizing)» و 31 درصد، روش «مستقیم فعالانه (Searching) »را طبق الگوی اطلاع جویی Bates (توسعه یافته توسط Daw و همکاران) داشتند. دو رویکرد مذکور، در میان افرادی که در حوزه «علوم انسانی» حداقل یکسال شاغل و یا حداقل یکسال تحصیل کرده بودند، به میزان بیشتری نسبت به سایر رشته ها مشاهده شد. ضمن اینکه بین «شغل» و «رفتار اطلاع جویی سلامت برخط» تفاوت معناداری دیده شد. بین «سن» و «تحصیلات» و رفتار اطلاع جویی سلامت ایشان، تفاوت معناداری مشاهده نشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
88 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534073 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!