واکاوی مولفه های نگرش معنوی در آثار کازانتزاکیس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مسایل اساسی دوران مدرن بحران معنا بود. کازانتزاکیس نویسنده مشهور یونانی در قرن بیستم، آثار خود را به تعبیر خود، آفریدن اندیشه ای بزرگ برای دادن معنایی نو به زندگی و تسلایی برای انسان نوشت. این نوشتار بر آن است که: معنویت برای کازانتزاکیس از چه اهمیتی برخوردار است؟ نگرش معنوی او چه مفاهیمی را در بر می گیرد؟ رویکرد معنوی او را در کدامیک از انواع معنویت می توان جای داد؟ و مفاهیم مورد نظر کدامیک سنتی و کدام جدید اند؟ بررسی موضوع ما را به این نتیجه می رساند که شش مفهوم خدا، مسیح، جسم، روح، طبیعت، و شریعت را در راستای نگرش معنوی او می توان یافت. خدا برای او معراج معنویت است که پیوسته در اندیشه او تحول می یافت. طبیعت برای او نمودی از حضور خداست. مسیح برای او الگوی عشق و ایثار و مبارزه و عدالت جویی، و شریعت او نیز عشق مکتوب در قلب انسانها است. جسم و روح و رابطه بین آندو نیز یکی از مهمترین مولفه ها در نگرش معنوی اوست، که تلاش همه عمر خود را هماهنگی و یگانگی بین آندو می دانست. معنویت او را می توان از نوع فعال- عملی و پیامبرگونه- انتقادی دانست. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی بر روی آثار کازانتزاکیس انجام پذیرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
237 تا 260
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534270 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!