محصولات استخراج شده از خون به منظور طراحی ساختارهای زیست فعال در پزشکی بازساختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 امروزه و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، محصولات مشتق شده از خون به عنوان یکی از ابزارهای بیولوژیکی مهم محسوب می شوند. در همین راستا استفاده از بیومواد مشتق شده از خون در پزشکی بازساختی به منظور ترمیم انواع بافت ها گسترش یافته است. یک دسته از این محصولات بر پایه جداسازی پلاکت ها می باشند که با فن های فرآوری متفاوتی حاصل و به تنهایی یا در ترکیب با انواع ساختارهای سنتتیک یا طبیعی مورداستفاده قرار می گیرند. این فرآورده های پلاکتی شامل تعداد زیادی از فاکتورهای رشد هستند که در فرآیند ترمیم و بازسازی بافت ها نقش اساسی دارند. هدف از این مطالعه بررسی اهمیت این فرآورده ها در ترمیم بافت های مختلف بدن بود.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع مروری است که با جستجوی الکترونیک در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و EMBASE از سال 2000 الی 2021 با کلمات کلیدی از قبیل پلاکت⸲ فاکتورهای رشد⸲ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی انجام شد.

یافته ها

یافته های حاصل از مطالعات نشان داد که بیوموادهای مشتق شده از خون می توانند با روش های مختلفی استحصال شوند، و این فرآورده ها دارای انواع مختلفی از فاکتورهای رشد از قبیل VEGF⸲ PDGF،EGF ⸲TGF -β هستند که می توانند به بازسازی هر چه سریع تر بافت ها به تنهایی یا همراه با ترکیبات دیگر⸲ کمک کنند.

بحث و نتیجه گیری

بررسی ها حاکی از آن است که فرآورده های پلاکتی مشتق شده از خون می توانند باعث تسهیل و تسریع در روندترمیم بافت های مختلف گردند. همچنین می توانند کمک شایانی به پیشبرد اهداف درمانی کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
610 تا 620
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534294 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!