بررسی تهیه و تدوین استاندارد شایستگی و ارزشیابی حرفه مسئولان خرید در سازمان آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سند حرفه مجموعه ای از استاندارد ها وصلاحیت های معتبر در سطح ملی است که برای احراز وارزیابی مهارت ها ودانش افرادی که بایستی عملکرد موثر در میحط کار به نمایش بگذارند بکار می رود. این تحقیق به دنبال بررسی نحوه تهیه وتدوین استاندارد شایستگی وارزشیابی حرفه مسولان خرید از گروه امور مالی وبازرگانی در سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی می باشد.روش مطالعه این مقاله توصیفی-تحلیلی وبه روش کتابخانه ای واسناد کاوی می باشد.نتایج مقاله حاکی از  اعتبارسنجی  واجرای درست برنامه تهیه وتدوین استاندارد شایستگی وارزشیابی حرفه مسیولان خرید در قالب سند حرفه بر اساس کدحرفه های منتخب سند بین المللی طبقه بندی مشاغل وحرف ایسکو 2008 وبا استفاده از ظرفیتهای ملی ومنطقه ای استان آذربایجان غربی در سال 1400 می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534328 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!