تحلیل اثر اشتغال‏زایی سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی: مطالعه سیستماتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به واسطه اهمیتی که در تامین منابع مالی شرکت‏ها، دولت‏ها و انتقال تکنولوژی دارد؛ موضوع مطالعات بسیاری بوده و آثار و ارتباط آن با فاکتورهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال مورد توجه محققان قرار گرفته است. با این وجود هنوز مطالعه مروری منسجمی که علاوه بر اثر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، سایر ابعاد موضوع را نیز مورد توجه قرار داده و یک نتیجه‏گیری قابل تعمیم از مطالعات استخراج کند، وجود ندارد. این مطالعه با هدف پر کردن این شکاف اطلاعاتی طرح‏ریزی شده است. از میان مقالات جستجو شده؛ 329 مقاله انگلیسی به چاپ رسیده در موضوع اثر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال مطالعه گردید و نتایج به تفکیک ابعادی مانند اثر اشتغال‏زایی کوتاه‏مدت و بلندمدت، اثر بر نیروی کار ماهر و ساده و... ارایه شد. در نهایت این قاعده کلی از مطالعات استخراج گردید که اثر مثبت حداکثری FDI بر اشتغال زمانی حاصل می‏گردد که FDI در قالب شعبه جدید یا شرکت تابعه جدید به کشور میزبان وارد شده، آموزش نیروی انسانی خصوصا نیروی ساده برای تناسب با سطح تکنولوژی وارداتی FDI صورت گیرد، سیاست‏گذاری و قانون‏گذاری برای حمایت از اشتغال به گونه‏ای باشد که ظرفیت جذب کشور را حداکثر نموده، FDI را ملزم به تامین نیروی کار، مواد اولیه و خدمات مورد نیاز از داخل کشور میزبان نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534533 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!