واکاوی احادیث قدسی و طراحی و آزمون روش حدیث درمانی درکاهش اضطراب دانش آموزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف توصیف و تحلیل رفتار درمانی و اصلاح الگوهای رفتاری و کاهش اضطراب دانش آموزان مدارس با دو رویکرد روانشناسی و اندیشه اسلامی مطابق با احادیث قدسی و آیات قرآنی، انجام شده است. در بررسی تعداد کثیری از منابع اسلامی اعم از آیات و روایات مربوط به موضوع، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر آیات قرآن و احادیث، از نظر مفاهیم و مضامین همسو با علم روانشناسی می باشند. این احادیث، عمدتا درون مایه اخلاقی، عرفانی و روانشناسی دارند که مخاطبان خود را به حسن سلوک و کسب فضایل و پرهیز از رذایل برای نیل به خود آگاهی وکشف استعدادهای درونی و فطری که منجر به کاهش استرس، نگرانی و تقویت مثبت اندیشی در فرد می شود، فرا می خوانند. مقاله پیش رو، با توجه به اهمیت موضوع، نقش و جایگاه خطیر آیات و احادیث، در جوامع اسلامی بویژه در میان مربیان تعلیم و تربیت و از طرفی تاثیر مدرسه در شکل گیری شخصیت دانش آموزان و به کارگیری روش های نوین درصدد آن است تا با الگوگیری از خصایص رفتاری مطلوب و مورد قبول علم روانشناسی و آموزه های دینی، سعی در اصلاح و تقویت رفتار ایده آل دانش آموزان از طریق کاهش استرس، نگرانی و نیل به خودباوری در آنها گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535008 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!