بازکاوی مبنای قرآنی رابطه زوجین و تاثیر آن در سلامت معنوی خانواده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

خانواده یک نهاد اجتماعی و مقدس در دین اسلام است و در قرآن کریم مفهوم خلقت و خانواده در هم تنیده است. رشد و بالندگی کامل مادی و معنوی و نایل شدن به مقام انسان کامل در گرو خانواده و مولفه های تربیتی و دینی آن است. زوجین به عنوان دو ستون اصلی، نقش چشمگیری در ابعاد مختلف سلامت به خصوص بعد معنوی خانواده دارند، زوجینی که روابط خود را بر مبنای قرآن بنا نهاده اند، سلامت خانواده را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات زیر است؛ مبانی قرآنی و حقوقی رابطه زوجین چیست؟ و رابطه زوجین براساس این مبانی چه تاثیری بر سلامت معنوی خانواده دارد؟

مواد و روش ها

پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای- استنادی و تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی کیفی (توصیفی- تحلیلی) صورت پذیرفته است.

یافته ها: 

قرآن ضمن تاکید بر تشکیل خانواده مبانی روابط زوجین را تحت مولفه های؛ وصول به آرامش، رحمت و مودت، رابطه عاشقانه، رفع نیازهای یکدیگر، معاشرت شایسته تحت اموری چون معاضدت و همکاری، پرهیز از خشونت، روابط جنسی مطلوب و وفاداری بر می شمرد و تمام این مبناها اثر مستقیمی در تقویت و تکامل سلامت معنوی دارد.

نتیجه گیری:

 کاربست مبانی قرآنی در روابط زوجین، سلامت فردی زوج ها و خانواده را برای رسیدن به «حیات طیبه» قرآنی تقویت می کند و حیات طیبه همان رسیدن به سلامت کامل با حاکمیت و محوریت سلامت معنوی است و اگر زوجین به سلامت معنوی دست یابند بالتبع خانواده نیز به این بعد نایل خواهد شد و در این صورت جامعه اسلامی به سمت این بعد از سلامت حرکت خواهد کرد

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535009 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!